01 srpnja 2021

...a sad adio!

Pravi majstor sve prvo pripremi
Pravoj publici nikad ni prerano doć
Ana Paška i Marin zasvirali su nam za početak 
Branko je zaplovio morem pjesme
a mi smo krenuli neke druge klasike kušat
našlo se mista i za želje i pozdrave


zadnje poćenje sa tacnom za vu sezonu

majstor fotografije ki nas je poslika
zadnja smena
a sad pauza za gostujuće svirače
dvokorak timevatrenio posljednji pozdrav

klapa Sol
klapa Rasol
telegrami sućuti i podrške
bez kola nigdii napjeva se culo

od Bepa do Bepa po zadnji put

trajalo je to do kasno u noći bi noć, dan prvi pod kjucen