22 svibnja 2021

Sezona ante portas 

578. 18. Maja na punti Sv Jakova

Svanu je dan grada. Na štandarac je bandira grada. 
Onda valjda one bandirice ne triba stavjat.
Imamo i novu Hrvašku bandiru. Velu. 
Na Pijaci Radivoj je pokloni gradu izložbu fotografija ne temu čipke
I sad do 28. V na Pijaci imamo izložbu i libar to go


Popodne je na Dominikanskom trgu otkrivena spomen ploča prvoj objavi Robinje.
Bilo jeto prije 175. godišć u Zori dalmatinskoj.


Don Dario reka je ku o povjesti i značaju Robinje

Odigrana je i kratka scena sa pocetka drame

Jedna zajdnička, zaslužnici i dužnosnici
Jedna usputna, o prošlosti i budućnosti
Aplauz za svecani moment
Malo je raspored se pošemeri pa neke od prije aplauza dojdoše potli aplauza

Beli rukom mahnu i ploča sposvanu
Doajeni

Na Pijaci Gradska glazba  zasvirala je da svečani duh pobudi