23 lipnja 2018

Po 9. put festival je čipke u Pagu

 Čipka i nošnja idu zajedno


 njihove slike i video potražite
 čipkarica s najljepšom bradom dobila je svoju rečenice dvije na HTVu
 Gradska glazba ovog puta kolo ne svira
 Vito će još puno morat radit da mu kaparan ima ovakvu lipu liniju padda


 par detalja nošnje

 Modna kolegica noci pas je izvela
 boje nošnje neslužbeni green room


 Maturalni radovi ovogodišnje generacije čipkarica plus bonus vridnih ruku supruge moje

 Teta Urica, sinonim za pašku čipkaricu


  Nema tribine do sicije.
 Nakon Peružinki partili smo po izložbama
 Nosiva tradicija, u sv Jurju
 Valentinin doprinos (Nju i njene prekrasne radove potražite na Uhlincu)

 Del ekipe ka je iza vog projekta

 Dota ceka u čitaonici  Pašku kuću pogedajte pored crikve
 i časne Benediktinke otvorile su vrata. turističke razglednice sa čipkom od nog puta
 predahnuti treba prije nego se sve obajde
 U crikvi je postavljeno crkveno ruho a u kneževu dvoru more se pogetat kako se čipka šije meju narodima