05 ožujka 2013

Punk svirka u Kooglani


Ne moraš bit panker da bi doša na svirku


Stilske vježbe


 prije duhovne hrane bila je zadovoljena tjelesnija potreba, u Kalegra Art mo bili na kavu, francuski čaj i kolače. Francuski čaj je dobar ali kolači su glavni.
Iako smo predstavu više,manje svi već pogledali bila je zabavna.
samo požurite je pogledat prije nego Pero postane razumljiv ko Stipe.