25 svibnja 2020

Justinijanovin tragom

Od rimskih vremena tu se vadi kamen, tehnologija je nova, lokacija antička
 Parkirali smo negdi kod Sedla i partili nizbrdo
 Arheološka karta otoka kaže:
Na podvelebitskoj, istočnoj obali otoka Paga nalazi se utvrda Svetojanj koja je sagradena u
6. stoljecu, u Justinijanovo doba kao dio njegovog obrambenog sustava zaštite plovnog puta Jadranom.
 Vidi se cilj, al nema staze
Progurali smo se u sobine
 Niz Točilo prema moru


 Izbili smo na Veli Svetojanj  Uz ostatke utvrde prema vrhu

zadnji napor i na vrhu smo


Punta stisnuta izmeju Malog i Velog Svetojanja
Na vrhu poluotočića
Iza punte Glavine neki panula Sa vrha lipo se vide ostaci utvrde
Arheološka karta otoka kaže:
Utvrda višekutnog tlorisa izgradena je na kraju poluotočića. U središtu joj je pecina, a oko nje
su terasasto poslozeni nizovi stambenih objekata koji se gustim rasporedom protežu sve do bedema.
Bedem prolazi cijelom duzinom najuzeg dijela poluotoka i s vanjske strane ojacan je kontraforom te
krupnim kamenjem namjerno nabacanim ispred njega. Do vrha, kroz zbijenu stambenu arhitekturu, vodili su uski puteljak i strme stube uklesane u stijenu.
Unutar utvrde ostaci visekatnog obrambenog objekta i velike pravokutne cisterne. Na namijerno priklesanom i zaravnatom vrhu nalazila se omanja crkvica od koje su danas sacuvani samo
skromni ostaci. Možda je bila posvecena sv. Agnezi, jer je poluotok dobio ime po toj svetici
 (sv. Agneza = hrv. sv. Janja). meju ostacima utvrde

 Sa okusom soli, puno, puno soli
U dnevnom boravku

 Kalali smo se do mora


 Zov mora bi je sirenski

Osvježeni nastavljamo dalje

 Sjena se spusta nizbrdo, a mi uzbrdo prema autu
Nad Velebitom najavljuje se bura
Nismo na istom mistu od kud smo partili pa gedamu kud je najlakse

 Nizbrdo meju suhozide

Citajuci kartu ovo bi mogla bit Stražica, di su nekad ovce cuvali preko noći


Kalali smo se u Rušine

Ko pustolovni akciski film to pari ovako
I dok sunce zapada nad Staru Novalju, mi ko stari Justijanovi strazari gremo nac hladnu pivu za okrepu