01 lipnja 2021

Dan je državnosti

Po novom grad više ne meće prigodne zastavice, pa judi sami okite bar pred svojim pragom
Gradska glazba ponovo svira budnicu u rano jutro

Županici išću novog šefa

Na ovaj dan državnosti osim izbora pala je i krizma