10 travnja 2011

ORA Konija 2011

tribalo je Pernaru pomoć oko poljoprivrede evo tu blizu ni 500 metar od nas, a da radnici nebi gladni bili radilo se na spizi
dok bude gotovo glavno jelo pomogli smo se Fuadovim kolačima

droba i palente je spiza za snagu

dica nisu delala, već se igrala
i dok se veće spušta nad grad...
... radni narod odmara