17 rujna 2020

Kad srce kaže da, ti se samo nasmješi i ....


...u filu stani..

... temperaturu nek ti izmjere...

...upitnik ispuni...
...kapjicu kapni...

...tlak provjeri...

...pa zdrav i oran pocekaj malo...

...prilegni malo...
...i malo krvi bez ke moreš daj za one kima će tribat..
...pa dse rekuperaš lunch paket preuzmi..
Pa se malo s judima podruži...
...i nastavi se smješit. 

09 rujna 2020

Svirkica za Gospicu

Procesija za Malu Gospu partila je u uobičajno vrimePo novim mjerama cela procesija je ispred kipa

Prva procesija novog zupnika
Neki greju u Stari grad, a neki na more

 Branko i Tonovi

 Imali su i pomoćVIP loža