28 srpnja 2014

55. paški litnji karneval grand finale

 nebo ni iskazivalo dobru voju karnevalistima...
 ...ali to njih ni brinulo.
kako san bi vezan za rivu evo Valterovihg snimki da vidite kako je bilo na pijaci vode pa oda vode i vode
 kiša ni fermala jude da dojdu vidit Markov posljednji ispračaj
 a Marko je lipo planšinja i u more na posljednji počinak parti
 od pijace se kolo na Rivu kalalo

 io nakon ca se glazba više ni ni cula, uz tirara bomba dugo je još kolo u dva reda prolazilo rivom


i na pijacu ce tornalo da ujde u legende karnevala