21 siječnja 2018

Tancovali sa Solcima

 Piće dva tri i idemo tancovati
 Ka da sam film ispuca u mraku magazinskog šatora

Klapa sol u ne klapskom izdanju


la barca vamozda ipak pan ne osvježi dan
kolo izmeju izvođača

bušivatelj se ne da smest

nastavljamo sa ruke gore programom
pune ruke posla
ne zmam za vas ali izgleda da sam posta Roger Murtaugh

Nema komentara: