29 siječnja 2018

Filmski klasici - invazija morokradica

 ka forca, ke pumpe...
 ... uz mulj i more su nam ispumpali
 valu će nam isušit
 evo i brodi kola su morali dobit

 more ni stiglo kufer spakirat
 ono kad je u kaić dublje nego oko kaića

Nema komentara: