13 studenoga 2018

700 paških godin Ora et labora

završni dio proslave 700 godišnjice benediktinki u Pagu popratila je i televizija
stalna izložba crkvene umjetnosti je ono ca je mene interesmantralo

ali prije toga san iskoristi priliku i vižita ono ca inače neman priliku vidit
slika samostana i crikve Nikole Markovića 

još jedna od slika Nikole Markovića ovog puta sv Benedikt i sv Skolastika
čipke smo vidili vo lito, ali isplati se ponovo doć

ima tih Markovićevih slika
tradicija u pokretu, pokret u veselju 

bez pisme u Dalmaciji ništa
u korak s vremenom
čipka i samostan neraskidivo povezani
dnevni ritam samostana
Sv Juraj na kruni cisterne iz 1353.
veli je interes za pogedat izložbu
i suseda je svečana

vrt na prvi podpomalo na treti pod do izložbenog prostora
 Sv. Benedikt u pećini nepoznatog autora i nesigurne starosti ostavio je najveći dojam na mene

Bogorodica sa Djetetom iz 15. i 18. stoljeća
Bogorodica iz Navještenja i Krist pred Kaiifom i Anom nepoznatog autora

koga zanima više i opširnije izdan je libar umjetnička baština paških benediktinki
relikvijar sa moćima Sv Klare

Papinska dozvola za preseljenje samostana u novi grad Pag

sv Margarita iz 14.st

Bela Čikoš Sesija i njegova scena lova kneza Hrvata i njegovih sinova