10 siječnja 2018

Ružarija nane Jerke izaša je pred pažane

 Barba Ivov povijesni roman izaša je pred publiku.
 Odaziv je tako dobar da se dodaje još katrida.

 Dok se ceka pocetak, neki već listaju stranice ke još mirišu na friško štampano.
 Na početku pisma. Gostovala je klapa Sol.
 Ana Marija, ka je ocu pomogla oko libra, vodila je veće
Pročitala je i par besed Iva Palčića ki je također pomoga oko rukopisa, a veceras ni moga bit osobno u kneževu dvoru.
  U startu malo malo pod tremom, ko pravi političar, barba Ivo se brzo snaša i ispovida nam o tome kako je vidi potribu ispričat priču o gradu u burnom momentu povjesti, i kako mu je nanin fiktivni dnevnik se pokaza ko idealan medij za izrazit se jer ni pisac nego učitelj i političar.
 objasni je i zac nutra je i ideologije i njegovih političkih pogleda na svit i Pag u njemu.
 na kraju službenog dela još se malo zapivalo.
 a onda se libar praktički razgrabio.
 sa interesmantranjem se lista dok se cekalo
 na posvetu autora.
Na kraju se zagrizlo malo slatkog, jer ko je to druženje ko se malo ne zasladi.
Na kraju još samo malo pošpijat u libar, a koga više zanima moći će ga u Lorenca kupit

Nema komentara: