17 srpnja 2016

Sthale Ale

 Danas kušivamo
 s pravom zadovoljan
 paški pivari
 pjena - postojana



Nema komentara: