30 srpnja 2016

Mala iskra požar skriva


 Iskrilo je na palima za struju i užgala se trava i trstika.
 Air tractor HRZa u akciji poviše Paga


Nema komentara: