21 srpnja 2016

Imamo Javni zahod


Nakon puno godina

Izasao iz legende u stvarnost
Vrata su otklopljena
Nutra nema sapuna i rucnika
Ali ima ono bitno
U keramičku školjku svoju povist pišam


Nema komentara: