05 srpnja 2010

Paško kulturno ljeto - izložbe

sa otvaranja izložbe Zvjezdane Žarkovac

sa izložbe pradavno paško jezero

Nema komentara: