29 srpnja 2010

Izložba tete Jelkice

Moj ovogodišnji favorit je ovaj krasni uhlinac koji podsječa na Zagreb ili Pariz
otvaranje je bilo lipo posječeno, a besedu više vidite na radio pagu

Nema komentara: