29 srpnja 2010

Gremo u pohode

novo dite, nove prostorije
probajte pogodit ca mu teta Đenka govori
bit pohoda - čakula uz ilio i pilo...
...i naravno vidit dite

Nema komentara: