05 rujna 2020

Vece finog vina i dobre muzike

U Trapulu smo se capali


 Dobrijević/Duvnjak Duo dobra je ješka

Nema komentara: