09 rujna 2020

Svirkica za Gospicu

Procesija za Malu Gospu partila je u uobičajno vrimePo novim mjerama cela procesija je ispred kipa

Prva procesija novog zupnika
Neki greju u Stari grad, a neki na more

 Branko i Tonovi

 Imali su i pomoćVIP loža

Nema komentara: