10 veljače 2018

Karnevalski teatar ide dalje

R.U.T. je ove godine doni Matiju
Napisa je Ivo Bukša 
glumili su (redom pojavljivanja)
Toni Herenda
Igor Kurilić
Šime Paro Vidolin
Jure Kustić
Branko Barbir
Morena Bukša
Bruna Bukša
Vesna Fabijanić
Elvis Šmit
Ivan Šupraha
Niko Grgas
Marin Milić
Ivo Bukša
Vito Paro Vidolin
Ivo Fačini
Ivo Herenda
Davor Kovačević
Marijan Maržić

Svitlo je odradi TD Sound

Posnima nas je i poslika Davor Dobrijević

Uvodnu besedu je izreka Dušan Herenda
Nema komentara: