21 veljače 2015

Trasa u budućnost

Ispiketali su trasu zaobilaznice. Nadamo se preciznije nego most nog puta.


Nema komentara: