16 veljače 2015

Sablja Vuka Mandušića

I tako od cijele priče o lenti dobili smo trofejno pokazivanje ko da je u pitanju kakva relikvija

Nema komentara: