06 ožujka 2014

Filili su mare bali - zadnji dan paškog karnevala

Izgubi je potporu
Ostaci tancov
Od Gabi sam uze ovu super sliku prenoćanih
Mire se ulice po novom
Daklem, hodili su naprid par sa zvonici ki su pravili šušur i za njima oni ki su mirili ulicu, judi bi in dali cakod za ist, pit, a oni bi završili davanjem novog imena ulici. Na primjer ulici u koj bi malo dobili dali bi grezije ime, kao npr. Pizdina ulica. Ulice ke su bile šire ruke dobile bi lipje ime

E moj Marko moj kumprilu
Nećeš više cekat filu


Nema komentara: