02 kolovoza 2013

Litnji ričavac - Party brod promo tour

 još malo sjenila i parićani smo
 karnevalske snage okupljaju se na rivi
 ma kog vraga sad izvode?
 uz marš stiže glazba

 zvuk trube poziva mornare party broda
 paška glazba kolo svira
 evo samo da marendamo pa krećemo
 party brod je parićan da parti
 rodbina i prijatelji pozdravljaju putnike
 gemišti su podjeljeni
 ehaj mala, siti se karnevala
 turoperator Bobo
 kao da je morska vila
 bubanj lupa

truba svira
 samo živo, živo
 okrepa


 cekajte nass!!
 hop hop hopa

 mlaji tancaju, stari više lagano
 miki i mini
 dj tono nabija ritam
 glazba drži ritam

 približavamo se Metajni, eto Kodak momenta
Sunce zapada dok ulazimo u dražicu

Nema komentara: