03 kolovoza 2013

Litnji karneval - subota

 krimejski feštari
 partilo je kolo

 violice


 u kolu se more i telefonirat radost karnevalaNema komentara: