01 studenoga 2012

Nismo NY, ali i mi plimu za trku imamo

 u 3 jutro more je već došlo do ruba
 čiča Tomina koliba je došla na 1. red u moru
 Karavanići su dobili bazen
 Lokunja je odsječena od matece zemlje


Nema komentara: