07 studenoga 2012

Dobrovoljno davanje krvi

Krvca se lila, vino i sok se lilo, samo medija ni bilo da o tome tinte prolije

Nema komentara: