20 prosinca 2018

Durali smo i durali

nema svirke bez tonske probe

di je volje zavoj ne smita

jedna za druženja


I za tancat se našlo mista

niže se hit za hitom


I kad više ne dura ima ki će durat
Ka šećer na kraju Frane je odsvira par svojih hitova 
... a nakon glazbe vrime je za sport


Nema komentara: