10 srpnja 2018

Barba Šimin lijep Tanacetum balsamita

 Barba Šime libar je napisa
u njem znane stihove upisa
pismice paške uci je od dida
i sad ih s druzima propovida
 Predstavi ga je Škofun Ivo
makar glasa nigdi mu ne bilo
 mali Magaš libar mu je narisa
strpljivo ka samostanska klarisa
 i od dice mu dica mića
ulipšala dan od librića
 da ne bude samo po moju
proštite Bebićevu besedu koju
 I Radio Paga vjest je doni
pa se glas otokom proni
nisam ko barba šime memorije vele
moje slike umisto toga ljude vesele
njima  vas prepuštam,  i samo da znate
pismice barba šimine tu kupit moratei na kraj ki je doša dobit će stihove Golešine na dar
Nevrime na Pagu

Bože mili je vo moguće
Bura puše ne može se van kuće.
Puše jako da ne može jacje,
ne mogu poći doli do Pijace.
Na Katine još je gore vrime
led putuje ispod Paškog mosta
Mili Bože sad je valjda dosta.

Nema komentara: