23 lipnja 2018

Ljeto nam se vratilo, uo u o u o

 skok u lito

 zidam bovu dvokatnicu,
 itam bloketi vežem žicu prvi korak ka babljem ljetu
i za kraj jedna petokraka za dan antifašističke borbe

Nema komentara: