14 svibnja 2017

Đole pod pekom

Dvorana se napunila, kažu osam i po ijad judi da je došlo


Počelo je sa pričpo o Vasi Ladačkom, a ca je sve piva morete vidit ovdje


Nema komentara: