01 travnja 2017

Dan nam je grada

Dok delegacija grada polaze vjence proucavam plakate za događanha u gradu
Na dan grado mirno spimo jer mornarica mlada nad nama bdi
Gradska glazba nam budnicu svira

Malobrojna, ali zadovoljna publika
A život ide dalje
Iza glazbe misa
Za to vrime riva se ponovo pošumljava
kod renca se cesta uređuje
Na svecanoj sjednici Gradonačelnik nam se pofali svime lipim ca se u gradu desilo
Klapaši su dali duha svečanosti

Puni se i tribina
Dodijeljene su nagrade u gospodarstvu...
...i kulturi
Nakon toga jos i zahvalnice gradonacelnika i sa pjesmom završila je sjednica
Uz glazbare i dica iz vrtića su spremila pismu za rojendan grada. 

I ne sano pismu nego i recitaciju

Mikrofonija ih ni izbacila iz takta

Ko i svi fantinici i gradonacelnik je za rojendan dobi slikovnicu
Mi smo braco DalmatinciSlavljenik reze tortu
Ne, vo ni scena iz Olivera Twista


Nakon torte vrime je za otvorit reciklazno dvoriste. 
O danu grada smo sutra citali u Zadarskom listu.  Na spotrtskim stranicama

Nema komentara: