02 ožujka 2017

Tuesday night fever

 5 je uri na pijacu se žuri
 danas riva sutra mjesec
 iz mraka kolo stiže
 kad ja neću u kolo, kolo će meni na rivu


 barba Elvis, barba Elvis slikajte nas
 za paške mračne ulice paričankolacić i naranža

 gradska glazba kolo svira
  a pred kolom Hrvatska bandira
 dodatna javna rasvjeta
 malo ih je za sve ulice


 sophisticated wine taster
 posli pijace tancovanje 
 Jakove, izdrži!
  barba Elvis, barba Elvis, sad svih zajedno


 još jednom Kumpanji daju ritam
 

 Jake snage svitla u mraku
 gužvasto, ne i sardinasto
 Fiurešti u green prolazu
 
 Živio!
 kakve propovjedi pastor će da drži?

  karneval je smih
    

 mladi kemičari
  Paško srce eksplodira

e moj Marko, stara lolo
 nećeš više ti u kolo mala crna haljina - čista elegancija
 zatvorili su ga da kapšu ne dira


 Tajanstveni bušivatelj u akciji zadnji put.
 
 tanca se u parovima..
...trisevima...
... i pokerima
nema stajanja
 blagoslivlja se ...
 ...piva...
 ...i uokolo vrti
 marendiva se
   i sve redom bušiva
tanca se i po starinski

pozira 
 i u kadar ulećuje
a sutra ki osta osta

Nema komentara: