30 siječnja 2017

Kako se povorka organizira, reci nam Crikvenice ti


10 i po je, skupljamo se
za neke je to prekasno
Ostavljamo grad iza sebe
i odma vadimo pohano, sad kad smo daleko od doma
bez napetosti, nisu Galić
sad će nam glazbar dat ritma
i odma je življe

Senjski pit stop

i evo nas u Crikvenici
koga ćemo sljedećeg pokopat?




kako su morbidni ovi zvončari..
...a ne lipo veseli i šareni ko mi


Vrag in letriku poni






Povorka na broji, ca sve neće izmislit




Profesionalci su nas poslikali pa pogledajte tu


ajme, dobro da Dobrodušan dušebrižni ni parti s namin

Crikvenica svoj Belvi ima
stane vraže da ti uzmem miru



kod njih ne igra Sta Wros
malo kolamo
malo šetamo
Vesela udovica
Ovi su gori od nas, Zahod su zaklopili i pored njega dovezli plave škatule
Podušje sa baškotinima
ako je karneval 365 onda Marko more planut i u nediju
Al je Marko dobar bio
pa je lipo izgorio
nakon povorke svi u sportsku dvoranu na tance
ali prvo okrepa

Pofalimo organizatore jer mista i fažola ni pofalilo
Bubanj lupa, truba svira
i vode nas prate civilni služitelji karnevala


evo i sa Krasice naše malo lipotice

Tile su da ih slikan
evo su nekidan i njegovu lipost razotkrili


niki ni prestar za karneval





kako smo parili sa bande pogledajte vode








Meštar Toni



Vlst uvik uz narod, narod uvik uz šank














24 sata - KARNEVAL
Još kolo i moremo doma
evo nas na dvokorak od doma

Bi je dug vikend, oko triba i odmorit



Nema komentara: