09 prosinca 2016

Skupštinarenje

 mlade snage da popunimo redove

 stare snage potpiši i ne briši
 culi smo ca smo ve 4 godine delali
 u lipu znamo di smo
 mlade snage traže da ih se aktivira!
bili smo ko jedan. u čemu? išćite na službenu bandu

Nema komentara: