07 rujna 2016

Kad grad ne haje ...

Onda građani sami obnove signalizaciju

ili računaju da im je ulica poznata i bez tabele

Nema komentara: