15 svibnja 2016

Paška srednja škula proslavila je 50 godina

 Kino se napunilo, a ni karnevalski petak
 Nakon himne i pozdravnih govora usljedio je šarolik i zabavan program
 Bartol Kašić nam je pročita iz predgovora Ritala rimskih „Namislih bo da će biti lasno pročtiti ona pisma u kojih bude imati svako slovo svuda jedno vazda samo glasenje, a ne sad jedno sad li drugo.
 Vanja i Ivo su spalatelizirali Barbira
 mala drama s mora
 dah tradicije


 dozu humora dala nam je teta Marija


 Šefica


 Celu akademiju potražite na ovom linku
 Iza akademije otvorena je izložba u kneževu dvoru

 bila je to prilika za sitit se mlajih dana
 a bilo je i za mamulit

 usprkos kiši fino smo se podružili


 bilo je i za popit
 slatko li je slatko
 Uz gitaru pala je i pisma

i u pismi sam ih ostavi

Nema komentara: