10 veljače 2016

Da je Marko dobar bio i Ukrajnu bi vidio


 Prenoćana mladost, razlog zac postoji karneval i na cistu sridu

 Ovo godišće puno slova u BNB (potražite ga vode)
 ako i postoji zbog pijane mladosti opsta je zahvaljujući tradiciji i prkosu teta Tonica sve poprati
 3 i po. partila je tužna povorka


 ko vas zanima ca to oni pivaju
 zadnja litra ku je naruci Marko, a ni je stiga popit i to bi bilo to za vu zimu

Nema komentara: