23 siječnja 2016

Kanevalski petci - Pagestro


 glazbari se parićivaju

 propuhuju se ventili
 i žiri se paričiva
 publika salu puni
 zadnji dogovori
 i krenuli smo
 Šime Kutlić von Beledvir
 osjeća se malo pipavo


 da vidimo i kako se parićiva
  Marija Rukavina
 ka na kružnom toku

 Ivan Ručica
 eksplozivan nastup

 Jelica Kiršina - nanožetkinja
 teta Jelica ili po francuski Žele

 ja joj mogu samo 4 punta dat - teta Šimica

 Brenda Ložić
 Castrato, pardon picicastro u finalu je Brenda izvela izborni piturato
 a teta Jelca je nakon Fransuske bila u Španjolsku Stručni žiri je odluci da je prvi paški karnevalski maestro teta Jelica


 još i kolo i zastor se more spustit

Nema komentara: