22 prosinca 2015

Jen dva test jen dva


Ponedijak, iza ure, stigla nam je Klupa. 
Izvedba je, kako je rekla jedan inžinjer, školska. 
Otkud pare? To vam piše ovdje

Klupa ima pad, ka i riva.
Za sest ni loša, brzo se ugrije. 
Izlazi su 5V 2x1A i 2x2,5A
Gumeni pokrov ne drži kako triba
Ni puno sunca, ali puni se ok. U po ure oko 30%.

Kondenzacija ili je vlaga probila?
A ima i svoje svitlo

Nema komentara: