04 listopada 2015

Karnevalist na izletu: del III - kruha i igara

 bolje da bude obilato za ist jer triba napunit ovoliko tilo
 idealna pozicija za odmor
 u Pridrazi smo bili za procesijom
 samo ca je danas? Sv Kuzma? ni, on je bi prošlu nediju.
 Ki je da je bolje da požurimo jer nas cekaju Sv, Bilizuja i Bilpopija
Evo nas u napokon u Mićanovim dvorima 
 Winter is coming

ipak je van ugodnije

 Jedino sretno lice pred praznim pijatom
 ka se fino maže, šteta ca ni maslac
 sir je naš
 Definitivno ni sir za mene


 boje jeseni
 danas živahan pilić, sutra krepka jušica
 retkima je tribala pomoć oko glavnog jela

 slatko od korube :)

  a sad sport...
Paro-Vidolini vs Paro Vidolin
 ni puno iza nas ostalo
 u šefice sigurna je ruka
 Čuvar Berberovog Buka
će vo bit čaj ili mermelada?
 ni Medison
 misli svako da je teta biti lako
igra za staro i mlado

u staroj mlinici


niz rijeku i uz brig svi smo stigli do Buka
 ne pijemo rijeku jer ribe pišaju u nju

Mala škola Facebooka
 vrša
 vidi se da je vrime za doma partit
 još jednu stvar da objasni i gremo
 potli je svas autobus mirisa
 nema aparata za kafu, samo na kumulu

Nema komentara: