19 studenoga 2014

Svi na more

 šuštanje, posal i hobi i relaksacija
 i sa kaića
 i sa rive
 ribe za svih...
...pa i za maške

Nema komentara: