27 kolovoza 2014

Pag nekad i sad...

nekad je gazda ima tovara da tegli, a sad gazda tegli ka tovar

Nema komentara: