09 veljače 2014

Tanci uz Dodine

 pićence pred tancove
 za karneval
spremni
ananas

 ni gužva, taman lipo veselo


a onda je došlo do prekida filma

Nema komentara: