12 veljače 2012

Prvi tanci u febraru

Usprkos jeftinoj piću i spizi, poskočica reprrtoaru i grijanju odaziv ni bi bogznakakav.

Nema komentara: