23 srpnja 2011

Operacija "Krevet" je završila


Hvala svima koji su pokušali, a posebno hvala mojim kumama koje su uspjele
Najbolje ste!!! (o negativnostima ćemo u 6 oka)

Nema komentara: