25 lipnja 2011

2. međunarodni festival čipke
Foto klub Pag odazvao se pozivu čipkarica i napravio seriju portreta čipkarica. Izložili su Aldo Meštrović, Radivoj Pastorčić, Vesna Karavanić, Vesna Fabijanić, Nataša Vučić-Tomljanović, Ivan Šupraha , Nikola Maržić i ja.

Nema komentara: