11 studenoga 2010

Čuda paške inžinjerije - produžna kuka za auto

kad izvlačite kaić da auton ne grete u more

Nema komentara: